Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Just feel.....


FEEL........

passion
hate
pain

empty

temporary

nice

good

down
fear

love

black
alone

bad
hopeful

regret

loneliness

sick
happy
free
good
the one

silly
safe
numb
blue
strange
the silence

the noise
the music..........

Δεν υπάρχουν σχόλια: