Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2008

Shroud of false..


"We are just a moment in time,
A blink of an eye,
A dream for the blind,
Visions from a dying brain,
I hope you don't understand.."

anathema

Δεν υπάρχουν σχόλια: